Wykonawcy:

  • Remar Summereder - organy/Austria,
  • Zespół Wokalny ANIMA z Petersburga/Rosja,
  • Viktor Smirnow - kierownik artystyczny

 

W programie:

Johannes Brahms

(1833–1897)

- Preludium i fuga g-moll WoO 10

Robert Schumann

(1810–1856)

- Fuga na temat B-A-C-H op. 60 nr 6

 

wyk. R. Summereder

Dymitr Bortniański

(1751–1825)                                                                                                                                                                                                                              

- Te Deum

Car Fiodor I

(1557–1598)

- Godne to i sprawiedliwe 

Anonim

(śpiew bizantyjski)

- Błogosław, duszo moja, Pana (Magnificat)

Iwan Smirnow

(1913–1978)

- Chwalcie Pana z niebios

 

wyk. Zespół

W. Smirnow

Franz Schmidt

(1874–1939)

- Dwa interludia z oratorium Księga siedmiu pieczęci

Johann Nepomuk David

(1895–1977)

- Toccata i fuga f-moll

 

wyk. R. Summereder

Michaił Reczkunow

(1870–1921)

- Gloria

Gieorgij Swiridow

(1915–1999)                                                                                                        

- Pieśni sakralne

Piotr Czajkowski

(1840–1893)                                                                                       

- Święty Boże

Siergiej Rachmaninow

(1873–1943)

- Psalm

Paweł Czesnokow

(1877–1944)

- Z nami Bóg

 

wyk. Zespół

W. Smirnow

 

 

Noty biograficzne:

Roman Summereder studiował muzykę kościelną, organową oraz kompozycję w Wiedniu, jako ostatni student A. Heillera, a także grę na klawesynie w Brukseli. Wykładowca Konserwatorium Wiedeńskiego, a od 2002 profesor gry organowej Uniwersytetu Muzycznego w Wiedniu. Występuje z koncertami i wykładami na całym świecie; w centrum jego zainteresowań muzycznych nieodmiennie pozostaje muzyka XX i XXI ww. W 2015 wydał antologię muzyki organowej A. Heillera na organach klasztoru St. Florian, niedaleko Linzu (łącznie nagrał kilkanaście płyt z muzyką od baroku do współczesności). Współpracuje z telewizją przy produkcji filmów o muzyce, aktywnie uprawia też publicystykę muzyczną. Koncertuje razem z żoną, również organistką, wykonując utwory na dwoje organów.

 

Zespół Wokalny Anima został założony w 1992 w Sankt Petersburgu. Wszyscy jego członkowie są absolwentami Konserwatorium im. N. Rimskiego-Korsakowa w Sankt Petersburgu. Od samego początku zespół występował nie tylko w kraju, ale i za granicą (Argentyna, Austria, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Japonia, Niemcy, Szwajcaria, Włochy). W repertuarze grupy znajdują się utwory od chorału gregoriańskiego do kompozycji współczesnych. W 1999 zespół został nagrodzony dwoma złotymi medalami (w kategoriach „Zespół wokalny” i „Muzyka sakralna”) podczas międzynarodowego konkursu chóralnego w Darmstadt (Niemcy). Jest także wielokrotnym laureatem konkursu międzynarodowego w hiszpańskiej Tolosie (w 2003, 2006 i 2010). Możliwości wokalistów pozwalają zespołowi na uczestniczenie w projektach artystycznych o charakterze koncertowym i teatralnym.

 

Wiktor Smirnow studiował dyrygenturę chóralną u prof. W. Niestierowa w Konserwatorium im. N. Rimskiego-Korsakowa w Sankt Petersburgu. Od 1989 pracował w chórze klasztoru na Wałaamie, a od 2007 kieruje i śpiewa w chórze Ławry Aleksandra Newskiego. Jest założycielem Zespołu Wokalistów Anima, z którym koncertował na całym świecie, zdobywał nagrody na konkursach wokalnych oraz uczestniczył w światowym sympozjum muzyki chóralnej w Kioto (Japonia) jako jedyny przedstawiciel Europy Wschodniej.

Adres

ul. Św. Jakuba Ap. 1, 
70-543 Szczecin

Telefon

+48 91 433 77 70

E-mail

biuro @ katedra.szczecin.pl