XV MFO

Dariusz Dyczewski

Dariusz Dyczewski jest absolwentem Wydziału Wychowania Muzycznego Akademii Muzycznej w Poznaniu, Podyplomowego Studium Emisji Głosu, Podyplomowego Studium Chórmistrzostwa w AM w Bydgoszczy, podyplomowego studium przy AM we Wrocławiu w zakresie zarządzania …

Jacek Ścibor

Jacek Ścibor jest interpretatorem liryki wokalnej, od pieśni barokowej po piosenkę aktorską. Jego dorobek artystyczny obejmuje recitale solowe oraz dzieła oratoryjno-kantatowe. Na stałe współpracuje z Filharmonią Podkarpacką w Rzeszowie, jest profesorem …

Jakub Stefek

Jakub Stefek w 2015 ukończył z oceną celującą studia gry na organach na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie. W ramach programu Erasmus studiował również w Kunstuniversität Graz (Austria). Występował z …

Jakub Jakowicz

Jakub Jakowicz studiował w Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie pod kierunkiem swojego ojca, Krzysztofa. Był również ostatnim uczniem T. Wrońskiego. Jako nastolatek na zaproszenie K. Pendereckiego wystąpił w Krakowie, …

Krzysztof Jakowicz

Krzysztof Jakowicz ukończył z odznaczeniem studia wiolinistyczne we Wrocławiu, Warszawie i Bloomington (USA). Jest laureatem Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. Henryka Wieniawskiego w 1962 (III nagroda i nagroda specjalna H. Szerynga). Występował z recitalami …

Jarosław Wróblewski

Jarosław Wróblewski studiował w Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie, którą ukończył w klasie organów prof. J. Serafina. W l. 1993–2002 kształcił się w Hochschule für Musik und darstellende Kunst Mozarteum w Salzburgu, którą ukończył z wyróżnieniem …

Vadim Brodski

Vadim Brodski mając 11 lat wystąpił jako solista z Orkiestrą Symfoniczną Kijowskiej Filharmonii, w Kijowie studiował pod okiem O. Parchomenko, a w Moskwie – D. Ojstracha. Na przełomie lat 70. I …

Adam Chorosiński

Andrzej Chorosiński studia w warszawskiej Akademii Muzycznej ukończył z wyróżnieniem w 1972. Koncertował niemal we wszystkich krajach Europy, a także w Izraelu, USA, Kanadzie, Korei Płd., Japonii i Australii. W l. …

Męski Zespół Wokalny Kalophonia

Męski Zespół Wokalny Kalophonia powstał w 2011 przy Katedrze Muzycznej Ukrainistyki i Mediewistyki Akademii Muzycznej im. Mykoły Łysenki we Lwowie. Celem zespołu było odrodzenie tradycji ukraińskiego śpiewu cerkiewnego. Obecnie w repertuarze …

Veronika Struck

Veronika Struck ukończyła z wyróżnieniem studia w Konserwatorium Odeskim jako organistka i pianistka. Uczęszczała również na zajęcia z kompozycji oraz dyrygentury chóralnej. Jako stypendystka DAAD oraz czasopisma „Die Zeit”, uczestniczyła w …

Grupo Vocal Olisipo

Grupo Vocal Olisipo (nazwana na cześć łacińskiej nazwy miasta Lizbona) rozpoczęła swoją działalność w 1987. Repertuar zespołu jest dość szeroki i eklektyczny, od sakralnej i świeckiej muzyki dawnej po dzieła …
w górę