XV MFO

Alessandro Bianchi

Alessandro Bianchi studiował w konserwatorium w Piacenzy, gdzie ukończył grę organową oraz kompozycję. Jest organistą w bazylice św. Pawła w Cantu, w kościele anglikańskim św. Edwarda Wyznawcy w Lugano oraz kieruje …

Roman Gryń

Roman Gryń po studiach na Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie doskonalił swoje umiejętności m.in. w Bayreuth. Jest laureatem Konkursu Młodych Trębaczy w Pabianicach (1980) oraz Konkursu Gry na Trąbce …

Marika Gryń

Marika Gryń jest wokalistką i oboistką, absolwentką Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu oraz Akademii Sztuki w Szczecinie. Jako oboistka współpracowała z orkiestrami symfonicznymi i dętymi w kraju i …

Bogdan Narloch

Bogdan Narloch studia muzyczne odbył w klasie organów prof. L.Batora w Akademii Muzycznej w Gdańsku. Od wielu lat pełni funkcję dyrektora festiwali organowych w Koszalinie i Słupsku. Jest profesorem nadzwyczajnym Akademii …

Juliusz Wesołowski

Juliusz Wesołowski jest absolwentem Akademii Muzycznej w Łodzi, w klasie harfy mgr B. Tarnowicz-Kamińskiej (studia ukończone z wyróżnieniem ). Od 2018 zatrudniony jest w Filharmonii Koszalińskiej jako muzyk orkiestrowy – I …

Beata Tarnowicz-Kamińska

Beata Tarnowicz-Kamińska ukończyła z wyróżnieniem Akademię Muzyczną w Poznaniu, związana jest z zespołem Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina. Współpracowała z większością polskich orkiestr symfonicznych i operowych. Od 2006 jest pedagogiem Akademii …

Tomasz A. Nowak 

Tomasz A. Nowak ukończył z wyróżnieniem studia w warszawskiej Akademii Muzycznej w klasie organów J. Grubicha w 1987. Studia organowe kontynuował w Monachium, Amsterdamie oraz Paryżu. Ukończył też studia muzyki kościelnej …

Eugeniusz Kus

Eugeniusz Kus ukończył studia w Akademii Muzycznej w Poznaniu. Swoje umiejętności doskonalił w Akademii Muzycznej w Warszawie oraz uczelniach w Hadze, Rotterdamie i Wiedniu. Od 1969 do 2005 był kierownikiem artystycznym …

Orkiestra Kameralna z Prenzlau

Orkiestra Kameralna z Prenzlau wywodzi się z założonej w 1954 Państwowej Orkiestry Powiatowej. Siedzibą istniejącego obecnie zespołu kameralnego jest Prenzlau. Działalność orkiestry charakteryzuje przede wszystkim jej uniwersalność: oprócz regularnych koncertów muzyki …

Marzena Michałowska

Marzena Michałowska jest adiunktem na Wydziale Wokalno-Aktorskim Akademii Muzycznej w Poznaniu. Swoje umiejętności doskonaliła u R. Karczykowskiego, H. Łazarskiej i J. Rappé. Koncertuje w Polsce i za granicą, współpracując z wybitnymi dyrygentami (Ł. …

Christophe Mantoux

Christophe Mantoux studiował w Konserwatorium Paryskim pod kierunkiem G. Litaize’a, otrzymując także pierwsze nagrody z harmonii i kontrapunktu. W 1984 zwyciężył w międzynarodowym konkursie organowym Grand Prix de Chartres. W l. 1986-1992 …
w górę