Adam Chorosiński

Andrzej Chorosiński studia w warszawskiej Akademii Muzycznej ukończył z wyróżnieniem w 1972. Koncertował niemal we wszystkich krajach Europy, a także w Izraelu, USA, Kanadzie, Korei Płd., Japonii i Australii. W l. 1987–1993 był prorektorem, a w l. 1993–1999 sprawował godność rektora Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Jest profesorem Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie. W l. 1993–2000 był członkiem AECAM – Konferencji rektorów 135 europejskich uczelni muzycznych.  Jest konsultantem i autorem projektów w zakresie budownictwa organowego w Polsce,  Niemczech, Kanadzie i Japonii. W 2008 został doktorem honoris causa Keymung University w Korei Płd. 27 kwietnia 2014 w Watykanie uczestniczył wraz z organistą Bazyliki św. Piotra w muzycznej oprawie kanonizacji papieży Jana XXIII i Jana Pawła II.

w górę