Bogdan Narloch

Bogdan Narloch studia muzyczne odbył w klasie organów prof. L.Batora w Akademii Muzycznej w Gdańsku. Od wielu lat pełni funkcję dyrektora festiwali organowych w Koszalinie i Słupsku. Jest profesorem nadzwyczajnym Akademii Sztuki w Szczecinie, prowadzi klasę organów w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych w Koszalinie. Koncertował w kraju i za granicą (w całej Europie oraz w Izraelu). W swoim dorobku posiada nagrania CD, m.in. prezentujące historyczne organy i muzykę organową Pomorza. Zajmuje się historycznym budownictwem organowym, współpracując w tym zakresie z Urzędem Ochrony Zabytków. Za swoją działalność odznaczony Brązowym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”, przyznanym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, nagrodą Pro Arte Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, a także nagrodą Koszaliński Orzeł, przyznaną przez Prezydenta Miasta Koszalin. W 2021 otrzymał od papieża Franciszka Krzyż „Pro Ecclesia et Pontifice”.

w górę