Dariusz Dyczewski

Dariusz Dyczewski jest absolwentem Wydziału Wychowania Muzycznego Akademii Muzycznej w Poznaniu, Podyplomowego Studium Emisji Głosu, Podyplomowego Studium Chórmistrzostwa w AM w Bydgoszczy, podyplomowego studium przy AM we Wrocławiu w zakresie zarządzania placówkami oświatowymi i kulturalnymi. Współpracował ze szczecińskim Teatrem Lalek „Pleciuga”, prowadził zajęcia z emisji głosu i fonetyki pastoralnej w Arcybiskupim Wyższym Seminarium Duchownym w Szczecinie, a także na podyplomowym Studium Emisji Głosu w Bydgoszczy. W 2013 został wybrany Prezesem Polskiego Związku Chórów i Orkiestr w Polsce. W l. 2010–2016 był dziekanem Wydziału Edukacji Muzycznej Akademii Sztuki w Szczecinie, a w l. 2016–2020 – rektorem tej uczelni. Na początku lat 90. założył Chór Dziecięcy Politechniki Szczecińskiej DON-DIRI-DON i Chór Chłopięco-Męski TVP – Szczecin „Pueri Cantores”. Od 2003 chóry te działają razem, występując w różnych składach osobowych (dziecięcy, chłopięcy, mieszany).

w górę