Jacek Ścibor

Jacek Ścibor jest interpretatorem liryki wokalnej, od pieśni barokowej po piosenkę aktorską. Jego dorobek artystyczny obejmuje recitale solowe oraz dzieła oratoryjno-kantatowe. Na stałe współpracuje z Filharmonią Podkarpacką w Rzeszowie, jest profesorem Uniwersytetu Rzeszowskiego. Od 2003 koncertuje z zespołem muzyki dawnej „Collegium Musicum”. Poza Polską koncertował licznych krajach europejskich oraz w Izraelu. Zdobył nagrodę indywidualną Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego za działalność naukową w 2016, a 27 kwietnia 2017 Rada Miasta Jarosławia nadała mu tytuł Honorowego Obywatela Miasta Jarosławia w uznaniu artystycznych dokonań na skalę międzynarodową oraz za propagowanie muzyki w rodzinnym mieście i współpracę z instytucjami kulturalnymi Jarosławia. Od wielu lat jest ekspertem Ministerstwa Edukacji Narodowej. 

w górę