Męski Zespół Wokalny Kalophonia

Męski Zespół Wokalny Kalophonia powstał w 2011 przy Katedrze Muzycznej Ukrainistyki i Mediewistyki Akademii Muzycznej im. Mykoły Łysenki we Lwowie. Celem zespołu było odrodzenie tradycji ukraińskiego śpiewu cerkiewnego. Obecnie w repertuarze grupy znajduje się muzyka od XIV do XXI ww. (m.in. utwory M. Łysenki, M. Werbyckiego, M. Łeontowycza, M. Kołessy, St. Ludkewycza, A. Kos-Anatolskiego) Zespół prowadzi aktywną działalność koncertową. Brał wielokrotnie udział w festiwalach w Giżycku, Koszalinie, Lwowie, Łodzi, Nowym Sączu, Płocku, Przemyślu, Sanoku. W l. 2018-2020 odbył trasy koncertowe w Niemczech, Polsce, Ukrainie, Wielkiej Brytanii. Zespół wydał też kilka płyt z nagraniami ukraińskiej muzyki cerkiewnej od czasów renesansu do XX w.

w górę